By

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Trang Chủ Hợp Thức Hoá Xin Phép Xây Dựng Hoàn Công X GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Trong việc xin phép xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, đối với các công trình nhà cao tầng (>6 tầng), hoặc những...

  • 0 Comments
  • 13/09/2023
By

Dịch Vụ Xin Phép Xây Dựng Cấp Sở

Trang Chủ Xin Phép Xây Dựng Hoàn Công Hợp Thức Hoá X DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG CẤP SỞ Đối với các công trình có quy mô lớn, cần phải xin phép xây dựng cấp sở. Thủ tục và...

  • 0 Comments
  • 18/10/2022
By

Dịch Vụ Xin Phép Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh

Trang Chủ Xin Phép Xây Dựng Hoàn Công Hợp Thức Hoá X DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH   Xin phép xây dựng hay sửa chữa cải tạo công trình tại các quận ở Tp. Hồ...

  • 0 Comments
  • 28/02/2022