By

HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ?

Có thể đôi lúc các bạn sẽ thấy, trên cũng một tuyến đường, chỉ cách nhau 2-3 căn nhà. Nhà này xây được cao tầng, còn nhà kia chỉ xây được thấp tầng. Nguyên nhân chính là do hệ...

  • 0 Comments
  • 05/10/2023