By

KHOẢNG LÙI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Khoảng lùi xây dựng công trình là một trong những qui định bắt buộc đối với việc xây dựng công trình. Vậy khoảng lùi công trình là gì? Quy định khoảng lùi công trình như thế nào? Bài viết...

  • 0 Comments
  • 09/12/2023